วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 15:18

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพวงศา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ระดับก่อนวัยเรียน-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพวงศา (ระดับก่อนวัยเรียน) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 582,402.32 บาท ราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 25 พ.ย. 2557 เป็นเงิน 582,402.32 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ