ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพวงศา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไป

การอนุรักษ์ตนตรีพืื้นบ้านให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไป โดยนายสวัสดิ์ วระบุญญา ข้อมูลติดต่อ บ้านบุ่งซวย หมู่ที่ 2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 เบอร์โทรศัพท์ 098-1159687

เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ