นายอลงกต แสวงสุข

นายกเทศมนตรี
มือถือ 081-5487495

นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มือถือ 084-4178363

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศาร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง สุุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอรัปชั่นและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา{gallery}{/gallery}

[ 13-08-2564 ] Hits:11411

โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมณ พ.ศ.2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลเทพวงศา) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา{gallery}pop{/gallery}

[ 05-08-2564 ] Hits:745

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเขมราฐ เข้าประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศา (Community Isolation Thepwongsa Center)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะฯศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) อำเภอเขมราฐ นำโดยสำนักงานอำเภอเขมราฐ โรงพยาบาลเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา ทั้ง 17 หมู่บ้าน ที่ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศาCommunity Isolation Thepwongsa Center{gallery}covidcenter{/gallery}

[ 04-08-2564 ] Hits:4655

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ