กองคลัง

นางอุษาวดี กุลบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 0XX-XXXXXXX

หัวหน้าฝ่าย

นางอุษาวดี กุลบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
มือถือ 0XX-XXXXXXX

นางพิมพ์ระวี ปัญญาวุฒิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มือถือ 0XX-XXXXXXX

พนักงานเทศบาล

นางสาวคณิตตา นัยนามาศ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาววราพร ดอกไม้

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเยาวลักษ์ ว่องไว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางวรรณภา กองศรีมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวณัชชาภัทร เส่งตระกูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ