โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

      เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดทำ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ