วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 16:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 8-005 สายบ้านบุ่งซวยหมู่ที่ 2- บ้านอูบมุงหมู่ที่ 5 (ต่อท้ายเดิม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ตามประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 8-005 สายบ้านบุ่งซวยหมู่ที่ 2- บ้านอูบมุงหมู่ที่ 5 ตำบลเขมราฐ (ต่อท้ายเดิม) กว้าง 5 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 นั้น

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 8-005 สาย บ้านบุ่งซวย หมู่ที่ 2 - บ้านอูบมุง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสอนราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,640,300.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดประกาศนี้ เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ