ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

    เทศบาลตำบลเทพวงศา เดิม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลเขมราฐเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐได้รับการ   เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพวงศา และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเทพวงศา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2551 (ที่มาของชื่อเทศบาลเป็นชื่อ

      ตำแหน่งเจ้าเมืองเขมราษฎร์ธานี”พระเทพวงศา”) มีรายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ