วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 15:57

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation)

  ประชาสัมพันธ์ประกาศ  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

      เทศบาลตำบลเทพวงศาและประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเบอร์โทรศัพทย์ 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ