วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 13:39

การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

   การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลทพวงศา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ