วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 13:47

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ;วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา เพื่อจักเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูล ความรู้ แก่ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน

     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ