วันพุธ, 21 กรกฎาคม 2564 10:33

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 8-005 สายบ้านบุ่งซวยหมู่ที่ 2- บ้านอูบมุงหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 8-005 สายบ้านบุ่งซวยหมู่ที่ 2- บ้านอูบมุงหมู่ที่ 5 ตำบลเขมราฐ (ต่อท้ายเดิม) กว้าง 5 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,643,619.44 บาท (สองล้านหกแสนสี่หม่ื่นสามพันหกร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดประกาศนี้ เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ