วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561 11:28

ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูบมุง หมู่ที่ 5

       เทศบาลตำบลเทพวงศา ขอประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอูบมุง หมู่ที่ 5 โดย ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 1,280,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ