วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 10:42

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564  มาเพื่อทราบโดยทั่วกันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนีั้

     ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ